Aldesleukin Terminated Phase 2 Trials for Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) / Leukemia Acute Myeloid Leukemia (AML) / Acute Lymphoblastic Leukaemias (ALL) / Myelodysplastic Syndromes (MDS) / Granulocytic Sarcoma / Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL) / chronic Chronic myelogenous leukemia Treatment