Ascorbic acid Recruiting Phase 2 Trials for Myeloid Leukemias / Leukemia, Lymphocytic / Monocytic Leukemia / Myelodysplasia / Multiple Myeloma (MM) / Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL) / Lymphoma, Hodgkins Treatment