Mycophenolate mofetil Completed Phase 2 Trials for chronic Chronic myelogenous leukemia / Leukemia Acute Myeloid Leukemia (AML) / Myelodysplastic Syndrome / Multiple Myeloma (MM) / Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) / Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL) / Lymphoma, Hodgkins / Leukemias Treatment