Acute myeloid leukaemia (in remission)

Also known as: Acute Myeloid Leukemia in Remission / Acute myeloid leukemia (in remission) / Acute myeloblastic leukemia, in remission / Acute myeloid leukaemia in remission

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)1Active Not Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)1Active Not Recruiting1
DB01008Busulfan1Active Not Recruiting1
DB00493Cefotaxime1Active Not Recruiting1
DB00493Cefotaxime1Recruiting2
DB00631Clofarabine1Active Not Recruiting1
DB06189Clofarabine1Active Not Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1Active Not Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1Recruiting3
DB00099Filgrastim1Recruiting2
DB01073Fludarabine1Active Not Recruiting2
DB01073Fludarabine1Recruiting3
DB01073Fludarabine1Withdrawn1
DB00480Lenalidomide1Recruiting1
DB01042Melphalan1Recruiting3
DB01042Melphalan1Withdrawn1
DB14219Monomethyl fumarate1Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil1Active Not Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil1Recruiting1
DB00073Rituximab1Recruiting2
DB08877Ruxolitinib1Withdrawn1
DB00877Sirolimus1Withdrawn1
DB00864Tacrolimus1Active Not Recruiting1
DB00864Tacrolimus1Recruiting3
DB00864Tacrolimus1Withdrawn1
DB02546Vorinostat1Active Not Recruiting1
DB00041Aldesleukin1 / 2Recruiting1
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)1 / 2Not Yet Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)1 / 2Not Yet Recruiting1
DB01008Busulfan1 / 2Recruiting1
DB00493Cefotaxime1 / 2Not Yet Recruiting1
DB00493Cefotaxime1 / 2Recruiting1
DB00091Ciclosporin1 / 2Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1 / 2Not Yet Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1 / 2Recruiting2
DB01073Fludarabine1 / 2Not Yet Recruiting1
DB01073Fludarabine1 / 2Recruiting4
DB01042Melphalan1 / 2Recruiting1
DB00563Methotrexate1 / 2Recruiting1
DB14219Monomethyl fumarate1 / 2Recruiting2
DB00688Mycophenolate mofetil1 / 2Recruiting3
DB00877Sirolimus1 / 2Recruiting2
DB00864Tacrolimus1 / 2Recruiting3
DB02546Vorinostat1 / 2Recruiting1
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)2Not Yet Recruiting2
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)2Not Yet Recruiting2
DB01008Busulfan2Not Yet Recruiting1
DB01008Busulfan2Recruiting1
DB01197Captopril2Recruiting1
DB00493Cefotaxime2Active Not Recruiting2
DB00493Cefotaxime2Not Yet Recruiting1
DB00493Cefotaxime2Recruiting3
DB00091Ciclosporin2Active Not Recruiting2
DB00091Ciclosporin2Not Yet Recruiting1
DB00091Ciclosporin2Recruiting2
DB00242Cladribine2Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Active Not Recruiting3
DB00531Cyclophosphamide2Not Yet Recruiting2
DB00531Cyclophosphamide2Recruiting4
DB00531Cyclophosphamide2Withdrawn1
DB00099Filgrastim2Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine2Active Not Recruiting5
DB01073Fludarabine2Not Yet Recruiting2
DB01073Fludarabine2Recruiting6
DB01073Fludarabine2Withdrawn1
DB01042Melphalan2Recruiting1
DB00563Methotrexate2Active Not Recruiting1
DB00563Methotrexate2Not Yet Recruiting2
DB00563Methotrexate2Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil2Active Not Recruiting3
DB00688Mycophenolate mofetil2Recruiting5
DB01024Mycophenolic acid2Recruiting1
DB09035Nivolumab2Recruiting1
DB08877Ruxolitinib2Recruiting1
DB00877Sirolimus2Recruiting1
DB00864Tacrolimus2Active Not Recruiting2
DB00864Tacrolimus2Not Yet Recruiting2
DB00864Tacrolimus2Recruiting2
DB04572Thiotepa2Active Not Recruiting2
DB04572Thiotepa2Not Yet Recruiting1
DB04572Thiotepa2Recruiting2
DB04572Thiotepa2Withdrawn1
DB11678Treosulfan2Active Not Recruiting1
DB11678Treosulfan2Recruiting1
DB11581Venetoclax2Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)3Recruiting1
DB00091Ciclosporin3Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine3Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine3Recruiting1
DB01042Melphalan3Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil3Active Not Recruiting1
DB00398SorafenibNot AvailableActive Not Recruiting1