Acute myeloid leukaemia (in remission)

Also known as: Acute Myeloid Leukemia in Remission / Acute myeloid leukemia (in remission) / Acute myeloblastic leukemia, in remission / Acute myeloid leukaemia in remission

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)1Active Not Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)1Active Not Recruiting1
DB01008Busulfan1Active Not Recruiting1
DB00631Clofarabine1Active Not Recruiting1
DB06189Clofarabine1Active Not Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1Active Not Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1Recruiting3
DB00099Filgrastim1Recruiting2
DB01073Fludarabine1Active Not Recruiting2
DB01073Fludarabine1Recruiting3
DB01073Fludarabine1Withdrawn1
DB00480Lenalidomide1Recruiting1
DB00888Mechlorethamine1Recruiting3
DB00888Mechlorethamine1Withdrawn1
DB00688Mycophenolate mofetil1Active Not Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil1Recruiting1
DB00073Rituximab1Recruiting2
DB08877Ruxolitinib1Withdrawn1
DB00877Sirolimus1Withdrawn1
DB00398Sorafenib1Active Not Recruiting1
DB00864Tacrolimus1Active Not Recruiting1
DB00864Tacrolimus1Recruiting3
DB00864Tacrolimus1Withdrawn1
DB02546Vorinostat1Active Not Recruiting1
DB00041Aldesleukin1 / 2Recruiting1
DB01008Busulfan1 / 2Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide1 / 2Recruiting3
DB00091Cyclosporine1 / 2Recruiting1
DB00099Filgrastim1 / 2Recruiting1
DB01073Fludarabine1 / 2Recruiting5
DB00888Mechlorethamine1 / 2Recruiting1
DB00563Methotrexate1 / 2Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil1 / 2Recruiting3
DB00877Sirolimus1 / 2Recruiting2
DB00864Tacrolimus1 / 2Recruiting3
DB02546Vorinostat1 / 2Recruiting1
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)2Not Yet Recruiting1
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)2Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)2Not Yet Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)2Recruiting1
DB00928Azacitidine2Recruiting1
DB01008Busulfan2Not Yet Recruiting1
DB01008Busulfan2Recruiting1
DB00242Cladribine2Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Active Not Recruiting2
DB00531Cyclophosphamide2Not Yet Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Recruiting6
DB00531Cyclophosphamide2Withdrawn1
DB00091Cyclosporine2Active Not Recruiting3
DB00091Cyclosporine2Not Yet Recruiting1
DB00091Cyclosporine2Recruiting1
DB00099Filgrastim2Recruiting1
DB01073Fludarabine2Active Not Recruiting5
DB01073Fludarabine2Not Yet Recruiting1
DB01073Fludarabine2Recruiting7
DB01073Fludarabine2Withdrawn1
DB12070Letermovir2Recruiting1
DB01042Melphalan2Recruiting1
DB00563Methotrexate2Active Not Recruiting1
DB00563Methotrexate2Not Yet Recruiting1
DB00563Methotrexate2Recruiting2
DB15483Modified vaccinia ankara2Active Not Recruiting1
DB15483Modified vaccinia ankara2Recruiting2
DB15483Modified vaccinia ankara2Withdrawn1
DB00688Mycophenolate mofetil2Active Not Recruiting3
DB00688Mycophenolate mofetil2Recruiting5
DB01024Mycophenolic acid2Recruiting1
DB09035Nivolumab2Recruiting1
DB08877Ruxolitinib2Recruiting1
DB00877Sirolimus2Recruiting1
DB00864Tacrolimus2Active Not Recruiting1
DB00864Tacrolimus2Not Yet Recruiting1
DB00864Tacrolimus2Recruiting4
DB04572Thiotepa2Active Not Recruiting2
DB04572Thiotepa2Recruiting3
DB04572Thiotepa2Withdrawn1
DB11678Treosulfan2Active Not Recruiting2
DB03754Tromethamine2Active Not Recruiting1
DB03754Tromethamine2Recruiting1
DB11581Venetoclax2Recruiting2
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)3Suspended1
DB00091Cyclosporine3Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine3Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine3Suspended1
DB01042Melphalan3Suspended1
DB00688Mycophenolate mofetil3Active Not Recruiting1