Ileus

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType