Ileus

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00302Tranexamic acid1Active Not Recruiting1
DB06274Alvimopan2Terminated1
DB11588Carbon monoxide2Terminated1
DB12370Ipamorelin2Completed1
DB06274Alvimopan3Completed4
DB06274Alvimopan3Not Yet Recruiting1
DB01060Amoxicillin3Terminated1
DB00766Clavulanic acid3Terminated1
DB06211Doripenem3Terminated1
DB00760Meropenem3Terminated1
DB06800Methylnaltrexone3Completed1
DB00316Acetaminophen4Recruiting1
DB06274Alvimopan4Not Yet Recruiting1
DB09020Bisacodyl4Completed1
DB00297Bupivacaine4Recruiting1
DB11089Docusate4Completed1
DB00813Fentanyl4Recruiting1
DB00996Gabapentin4Recruiting1
DB00956Hydrocodone4Recruiting1
DB00327Hydromorphone4Recruiting1
DB01221Ketamine4Recruiting1
DB00465Ketorolac4Recruiting1
DB00281Lidocaine4Recruiting1
DB00333Methadone4Recruiting1
DB00295Morphine4Recruiting1
DB01183Naloxone4Recruiting1
DB01400Neostigmine4Completed1
DB01173Orphenadrine4Recruiting1
DB09512Simethicone4Completed1
DB01638Sorbitol4Completed1
DB09422Soybean oil4Completed1
DB00193Tramadol4Recruiting1
DB06274AlvimopanNot AvailableCompleted3