Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Methadone (DB00333)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel