Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Hydrocodone (DB00956)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel