Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Orphenadrine (DB01173)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel