Diarrhoea

Also known as: Diarrhea / Diarrhea NOS / Diarrhoea NOS

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB11360Lactobacillus plantarum2 / 3Completed1
DB04465Lactose3Completed1
DB01220Rifaximin3Completed1
DB01593Zinc3Completed1