Oedema Recruiting Phase Trials for Ciprofloxacin (DB00537)

Also known as: Edema / Edema NOS / Oedema NOS / Edema (NOS) / Fluid retention NOS