IgA Nephropathy

Also known as: Nephropathy, IGA / Glomerulonephritis focal / Berger's disease / Glomerulonephritis, IGA

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB06399Atacicept2Completed1
DB05983Bardoxolone methyl2Completed1
DB01222Budesonide2Completed1
DB12010Fostamatinib2Completed1
DB12010Fostamatinib2Withdrawn1
DB00877Sirolimus2Completed1
DB00864Tacrolimus2Completed1
DB12996Acteoside2 / 3Not Yet Recruiting1
DB12330Blisibimod2 / 3Active Not Recruiting1
DB00860Prednisolone2 / 3Not Yet Recruiting1
DB09026Aliskiren3Completed1
DB11842Angiotensin II3Recruiting1
DB11842Angiotensin II3Terminated1
DB00993Azathioprine3Completed1
DB12330Blisibimod3Withdrawn1
DB13961Fish oil3Terminated1
DB01029Irbesartan3Completed1
DB00959Methylprednisolone3Completed2
DB00688Mycophenolate mofetil3Completed1
DB00688Mycophenolate mofetil3Terminated1
DB00688Mycophenolate mofetil3Unknown Status1
DB11133Omega-3 fatty acids3Completed1
DB09539Omega-3-acid ethyl esters3Completed1
DB00910Paricalcitol3Withdrawn1
DB00635Prednisone3Completed2
DB14277Tripterygium wilfordii whole3Unknown Status1
DB09026Aliskiren4Completed1
DB09026Aliskiren4Terminated1
DB11842Angiotensin II4Completed2
DB00993Azathioprine4Completed1
DB00188Bortezomib4Completed1
DB00136Calcitriol4Completed1
DB01285Corticotropin4Withdrawn1
DB00531Cyclophosphamide4Active Not Recruiting1
DB00584Enalapril4Completed1
DB00678Losartan4Recruiting1
DB12952Methylprednisone4Completed1
DB00688Mycophenolate mofetil4Completed1
DB00688Mycophenolate mofetil4Recruiting1
DB00860Prednisolone4Recruiting1
DB00635Prednisone4Active Not Recruiting1
DB01599Probucol4Completed1
DB00073Rituximab4Completed1
DB00177Valsartan4Completed2
DB00177Valsartan4Terminated1
DB00437AllopurinolNot AvailableCompleted1
DB11842Angiotensin IINot AvailableRecruiting1
DB00136CalcitriolNot AvailableCompleted1
DB00531CyclophosphamideNot AvailableRecruiting1
DB11921DeflazacortNot AvailableRecruiting1
DB00975DipyridamoleNot AvailableRecruiting1
DB00678LosartanNot AvailableRecruiting1
DB12952MethylprednisoneNot AvailableRecruiting1
DB00688Mycophenolate mofetilNot AvailableCompleted1
DB00688Mycophenolate mofetilNot AvailableRecruiting2
DB01024Mycophenolic acidNot AvailableCompleted1
DB00860PrednisoloneNot AvailableCompleted1
DB00860PrednisoloneNot AvailableRecruiting1
DB00635PrednisoneNot AvailableCompleted1
DB00635PrednisoneNot AvailableRecruiting1
DB00635PrednisoneNot AvailableUnknown Status1
DB14277Tripterygium wilfordii wholeNot AvailableTerminated1