In-Vitro Fertilization

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00097Choriogonadotropin alfa3Not Yet Recruiting1
DB09126Chorionic Gonadotropin (Human)3Not Yet Recruiting1
DB00066Follitropin3Completed1
DB00644Gonadorelin3Not Yet Recruiting1
DB06825Triptorelin3Not Yet Recruiting1
DB00304DesogestrelNot AvailableTerminated1
DB00977EthinylestradiolNot AvailableTerminated1
DB00294EtonogestrelNot AvailableTerminated1