Refractory T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB01008Busulfan1Not Yet Recruiting1
DB11841Entinostat1Not Yet Recruiting1
DB00441Gemcitabine1Not Yet Recruiting1
DB01042Melphalan1Not Yet Recruiting1
DB09074Olaparib1Not Yet Recruiting1
DB00073Rituximab1Not Yet Recruiting1
DB02546Vorinostat1Not Yet Recruiting1
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)1 / 2Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)1 / 2Recruiting1
DB01008Busulfan1 / 2Recruiting1
DB00262Carmustine1 / 2Active Not Recruiting1
DB00631Clofarabine1 / 2Recruiting1
DB06189Clofarabine1 / 2Recruiting1
DB00987Cytarabine1 / 2Active Not Recruiting1
DB00773Etoposide1 / 2Active Not Recruiting1
DB00441Gemcitabine1 / 2Recruiting1
DB01042Melphalan1 / 2Active Not Recruiting1
DB14219Monomethyl fumarate1 / 2Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil1 / 2Recruiting1
DB00073Rituximab1 / 2Recruiting1
DB00864Tacrolimus1 / 2Recruiting1
DB06132Nivolumab2Recruiting1
DB09035Nivolumab2Recruiting1
DB13896Talimogene laherparepvec2Recruiting1