Henoch-Schoenlein Purpura Nephritis

Also known as: Henoch-Schönlein Purpura Nephritis / Henoch-Schonlein purpura nephritis / Henoch Schönlein Nephritis

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00542Benazepril1 / 2Recruiting1
DB00975Dipyridamole1 / 2Recruiting1
DB01109Heparin1 / 2Recruiting1
DB14646Prednisone acetate1 / 2Recruiting1
DB14277Tripterygium wilfordii whole1 / 2Recruiting1
DB11842Angiotensin II2Recruiting1
DB00542Benazepril2Recruiting2
DB00531Cyclophosphamide2Recruiting1
DB01097Leflunomide2Recruiting1
DB00959Methylprednisolone2Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil2Recruiting1
DB00635Prednisone2Recruiting2
DB00635Prednisone4Completed1
DB00864Tacrolimus4Completed1
DB11842Angiotensin IINot AvailableActive Not Recruiting1
DB14277Tripterygium wilfordii wholeNot AvailableActive Not Recruiting1