Pathologic Stage IIIC Cutaneous Melanoma AJCC v8

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB14681Cortisone0Not Yet Recruiting1
DB00065Infliximab0Not Yet Recruiting1
DB00635Prednisone0Not Yet Recruiting1
DB14646Prednisone acetate0Not Yet Recruiting1
DB09033Vedolizumab0Not Yet Recruiting1
DB14681Cortisone1Recruiting1
DB14999Human interferon beta1Recruiting1
DB06186Ipilimumab1Recruiting2
DB09035Nivolumab1Recruiting2
DB15155Pepinemab1Recruiting1
DB00635Prednisone1Recruiting1
DB14646Prednisone acetate1Recruiting1
DB00864Tacrolimus1Recruiting1
DB11595Atezolizumab2Recruiting1
DB05239Cobimetinib2Recruiting1
DB09037Pembrolizumab2Recruiting1
DB08881Vemurafenib2Recruiting1