Dexamethasone or Methylprednisolone; Sudden Hearing Loss; Intratympanic Steroid

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB01234DexamethasoneNot AvailableNot Yet Recruiting1
DB00959MethylprednisoloneNot AvailableNot Yet Recruiting1