BRAF V600K Mutation Present

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB08912Dabrafenib1Recruiting3
DB06186Ipilimumab1Recruiting1
DB01259Lapatinib1Recruiting1
DB09035Nivolumab1Recruiting1
DB08911Trametinib1Recruiting2
DB08912Dabrafenib2Recruiting1
DB08911Trametinib2Recruiting1
DB08912Dabrafenib3Recruiting1
DB06186Ipilimumab3Recruiting1
DB09035Nivolumab3Recruiting1
DB08911Trametinib3Recruiting1