BRAF V600E Mutation Present

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB08912Dabrafenib1Active Not Recruiting2
DB08912Dabrafenib1Recruiting1
DB06186Ipilimumab1Active Not Recruiting1
DB01259Lapatinib1Active Not Recruiting1
DB09035Nivolumab1Active Not Recruiting1
DB06306Onalespib1Recruiting1
DB08911Trametinib1Active Not Recruiting1
DB08911Trametinib1Recruiting1
DB08912Dabrafenib1 / 2Recruiting1
DB12340Navitoclax1 / 2Recruiting1
DB08911Trametinib1 / 2Recruiting1
DB05239Cobimetinib2Recruiting1
DB08912Dabrafenib2Recruiting1
DB08911Trametinib2Recruiting1
DB08881Vemurafenib2Recruiting1
DB08912Dabrafenib3Recruiting1
DB06186Ipilimumab3Recruiting1
DB09035Nivolumab3Recruiting1
DB08911Trametinib3Recruiting1