Sedation, Bronchoscopy

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00986GlycopyrroniumNot AvailableCompleted1
DB00683MidazolamNot AvailableCompleted1
DB00295MorphineNot AvailableCompleted1
DB00818PropofolNot AvailableCompleted1
DB00747ScopolamineNot AvailableCompleted1