Chronic Phase Chronic Myelogenous Leukemia, BCR-ABL1 Positive

DrugDrug NameDrug Description
DrugDrug NameTargetType
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00688Mycophenolate mofetil1Terminated1
DB00877Sirolimus1Terminated1
DB09312Antilymphocyte immunoglobulin (horse)2Not Yet Recruiting1
DB00098Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)2Not Yet Recruiting1
DB01008Busulfan2Not Yet Recruiting1
DB00493Cefotaxime2Active Not Recruiting1
DB00493Cefotaxime2Not Yet Recruiting1
DB00493Cefotaxime2Recruiting2
DB00531Cyclophosphamide2Active Not Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Not Yet Recruiting1
DB00531Cyclophosphamide2Recruiting2
DB00091Cyclosporine2Active Not Recruiting1
DB00091Cyclosporine2Not Yet Recruiting1
DB00091Cyclosporine2Recruiting3
DB01254Dasatinib2Not Yet Recruiting1
DB01254Dasatinib2Recruiting2
DB01073Fludarabine2Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine2Not Yet Recruiting1
DB01073Fludarabine2Recruiting4
DB00619Imatinib2Not Yet Recruiting1
DB00619Imatinib2Recruiting1
DB00563Methotrexate2Not Yet Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil2Active Not Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil2Recruiting3
DB04868Nilotinib2Not Yet Recruiting1
DB04868Nilotinib2Recruiting2
DB09037Pembrolizumab2Not Yet Recruiting1
DB08877Ruxolitinib2Recruiting1
DB00877Sirolimus2Recruiting1
DB00864Tacrolimus2Not Yet Recruiting1
DB11678Treosulfan2Recruiting1
DB00091Cyclosporine3Active Not Recruiting1
DB01073Fludarabine3Active Not Recruiting1
DB00688Mycophenolate mofetil3Active Not Recruiting1